Tập đoàn Nam Cường tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc xây dựng cầu số 1 và số 2 thuộc Dự án khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc Hải Dương | Quy hoạch

(Xây dựng) – Nhằm kết nối giao thông giữa các khu đô thị, trung tâm thành phố Hải Dương với Khu du lịch sinh thái Đảo Ngọc, sáng ngày 20/9/2022, tại Tập đoàn Nam Cường đã diễn ra cuộc thi Tuyển chọn…

Vallarta House // Ezequiel Farca Studio

Text description provided by the architects. VALLARTA HOUSESCOPE OF WORK: Architecture, Interior & furniture designAREA: 33,000 ft2 / 3,000 m2LOCATION AND DATE: Puerto Vallarta, Jalisco, México / 2013ARCHITECTS: Ezequiel Farca ©PHOTOGRAPHY: Roland Halbe © / Jaime Navarro ©Located at the foot of…