Thông báo về việc rút ngắn thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến – RSS

–Liên kết web– Chính phủ Bộ Xây dựng Sở Xây dựng Hà Nội Sở Xây dựng Hồ Chí Minh Sở Xây dựng Quảng Nam Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng Viện quy hoạch xây dựng Đà Nẵng Công ty TNHH…

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn tại các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán năm 2022 – RSS

–Liên kết web– Chính phủ Bộ Xây dựng Sở Xây dựng Hà Nội Sở Xây dựng Hồ Chí Minh Sở Xây dựng Quảng Nam Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng Viện quy hoạch xây dựng Đà Nẵng Công ty TNHH…