Bạn cần tư vấn thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất, thi công các công trình dân sự hay công nghiệp? Hãy liên lạc ngay với Kiến Trúc Sư Phan Phương Thanh theo số điện thoại, hoặc Zalo: 0932463644 - 0935088660 để được hỗ trợ tận tình với những dịch vụ tốt nhất.
-----------------------------------------------------------

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hà Nam vừa tổ chức Hội nghị họp Ban chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Hà Nam và cho ý kiến các nội dung báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Trương Quốc Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

ha nam to chuc hoi nghi cho y kien lap quy hoach thoi ky 2021 2030 tam nhin 2050
Hà Nam tổ chức hội nghị cho ý kiến lập Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh: TL).

Dự thảo báo cáo Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng gồm 15 phần bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025 của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; bảo đảm tính nhân dân, sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Quy hoạch được lập trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng phát triển để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; đảm bảo tính khả thi và phù hợp với khả năng cân đối, huy động về nguồn nội lực và các nguồn lực từ bên ngoài trên tất cả các lĩnh vực, các vùng của tỉnh; liên kết chặt chẽ giữa các huyện trong tỉnh, với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô và cả nước nhằm xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững trên cả ba trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường.

Quy hoạch kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh xã hội, bình đẳng giới, giảm nghèo bền vững, nâng cao mức sống vật chất, thụ hưởng văn hóa, tinh thần của người dân; chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế; quan tâm đầu tư phát triển vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Hà Nam; sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tái cơ cấu dân cư theo hướng tập trung để tiết kiệm chi phí hạ tầng; tăng cường quốc phòng, ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch; ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, tiết kiệm, hiệu quả; hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến có tính lý luận, thực tiễn cao đối với Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhất là các vấn đề liên quan đến mục tiêu, quan điểm, khung phát triển, các trụ cột tăng trưởng; thực trạng về tiềm năng phát triển của tỉnh và định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, phù hợp với điều kiện của tỉnh, có tầm nhìn chiến lược và có tính khả thi cao.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Quy hoạch tỉnh là một quy hoạch quan trọng trong hệ thống quy hoạch quốc gia giúp cho chính quyền có được các định hướng, chiến lược phát triển địa phương trong thời kỳ quy hoạch. Quy hoạch tỉnh vừa phải đảm bảo xây dựng được khung định hướng phát triển của tỉnh, vừa phải đảm bảo tính linh hoạt, tạo dư địa cho các quy hoạch cấp dưới, cũng như các công cụ khác như đề án, chương trình phát triển ngành, lĩnh vực có thể đưa ra phương án, giải pháp phát triển cụ thể của ngành, địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành trực tiếp tham gia góp ý và hoàn thiện các số liệu, chịu trách nhiệm số liệu do đơn vị mình cung cấp. Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị để hoàn thiện nội dung dự thảo Quy hoạch tỉnh. Từ đó, hoàn thiện dự thảo Quy hoạch tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Trong quá trình lập quy hoạch, tỉnh kỳ vọng sẽ khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nhận diện, định hình cho từng không gian phát triển để khai thác tối đa sức mạnh, lợi thế của từng khu vực, từng vùng, với một tầm nhìn mới để đón đầu các xu thế phát triển trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu, rộng như hiện nay; đảm bảo sự phát triển của tỉnh trong tương lai có sự bứt phá và hài hòa giữa Kinh tế – Xã hội – Môi trường – Quốc phòng, an ninh.

Ngay sau hội nghị, cơ quan chủ trì và đơn vị tư vấn chuyển bản mềm đến các sở, ngành, địa phương đóng góp ý kiến. Thời gian đóng góp chậm nhất đến ngày 12/10 để báo cáo quy hoạch được hoàn thiện và UBND tỉnh duyệt lần cuối trong thời gian sớm nhất.
-----------------------------------------------------------
Bạn cần tư vấn thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất, thi công các công trình dân sự hay công nghiệp? Hãy liên lạc ngay với Kiến Trúc Sư Phan Phương Thanh theo số điện thoại, hoặc Zalo: 0932463644 - 0935088660 để được hỗ trợ tận tình với những dịch vụ tốt nhất.

Source link

🔥0
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply