Bạn cần tư vấn thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất, thi công các công trình dân sự hay công nghiệp? Hãy liên lạc ngay với Kiến Trúc Sư Phan Phương Thanh theo số điện thoại, hoặc Zalo: 0932463644 - 0935088660 để được hỗ trợ tận tình với những dịch vụ tốt nhất.
-----------------------------------------------------------

(Xây dựng) – Ngày 24/11/2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng có Thông báo số 24-TB/TU về chủ trương xây dựng Đề án thành lập TP Thủy Nguyên, trực thuộc TP Hải Phòng. Huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị chuyên môn triển khai nhiệm vụ, hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý.

hai phong de an thanh lap thanh pho thuy nguyen
Khu vực trung tâm huyện Thủy Nguyên.

Lập quy hoạch chung đô thị Thủy Nguyên

Ngày 24/02/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 242/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc quốc gia 2021 – 2030. Theo đó trong giai đoạn 2021 – 2025, đô thị Thủy Nguyên được dự kiến phân loại là đô thị loại III; thị trấn Minh Đức, Núi Đèo dự kiến phân loại là đô thị loại IV. Trong giai đoạn 2026 – 2031: đô thị mới Quảng Thanh, Lưu Kiếm, Hòa Bình dự kiến phân loại là đô thị loại V. Huyện Thủy Nguyên được phê duyệt quy hoạch 2 độ thị vệ tinh và 2 đô thị mới của TP Hải Phòng bao gồm: Quy hoạch chung thị trấn Minh Đức đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chung thị trấn Núi Đèo và phần mở rộng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chung đô thị mới Lưu Kiếm đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chung đô thị mới Quảng Thanh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Huyện Thủy Nguyên lập Dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Thủy Nguyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 trình Sở Xây dựng thẩm định và phê duyệt. Huyện đang lựa chọn đơn vị tư vấn lập Nhiệm vụ quy hoạch và triển khai các bước tiếp theo. Về Chương trình phát triển đô thị, UBND huyện Thủy Nguyên đề xuất UBND TP Hải Phòng đồng ý cho phép lựa chọn đơn vị tư vấn lập Chương trình phát triển đô thị Thủy Nguyên và giao Sở Xây dựng chủ trì lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định. Huyện Thủy Nguyên phối hợp với Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn để lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Thủy Nguyên.

Theo định hướng của Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Thủy Nguyên được xác định là một trong ba hướng đột phá về không gian đô thị của Hải Phòng. Đồng thời, trở thành trung tâm hành chính – chính trị, trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch, giải trí, giáo dục của TP Hải Phòng và vùng duyên hải Bắc bộ; có trình độ phát triển kinh tế – xã hội tương xứng với các tiêu chí đô thị loại III trở lên. Việc chuyển đổi huyện Thủy Nguyên trở thành TP Thủy Nguyên hoàn toàn tương xứng với vị thế chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và phù hợp với xu thế phát triển của TP Hải Phòng trong giai đoạn mới; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng – an ninh. Mặt khác, tạo sức hấp dẫn thu hút đầu tư, khơi dậy tiềm năng du lịch và phát huy các lợi thế sẵn có của Thủy Nguyên, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của huyện Thủy Nguyên và TP Hải Phòng.

Kế hoạch đầu tư phát triển đô thị

Năm 2020, huyện Thủy Nguyên khởi công và khánh thành nhiều dự án trên địa bàn như: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cầu Dinh nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; Dự án đường tỉnh 359 giai đoạn 2 (từ xã Thủy Triều đến trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng); dự án cải tạo đường thị trấn Minh Đức. Phối hợp triển khai các dự án đầu tư xây dựng Cầu Rừng, cầu Nguyễn Trãi. Chỉ đạo các xã đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, văn hóa, giáo dục… bằng nguồn vốn của địa phương như: Các công trình giao thông, chiếu sáng, nhà văn hóa thôn, trường học… tại các xã Thủy Sơn, Thủy Đường, Dương Quan.

Đồng thời, UBND huyện Thủy Nguyên tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc sông Cấm; hướng dẫn và thỏa thuận các thủ tục triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy New City tại xã Tân Dương, xã Dương Quan; Dự án Khu đô thị Hoàng Huy Green River tại xã Hoa Động kết hợp tăng cường kiểm soát quá trình phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt.

Đối với khu vực đô thị mở rộng như đô thị Núi Đèo và các đô vệ tinh như đô thị Lưu Kiếm, Quảng Thanh, UBND huyện Thủy Nguyên triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới, kiểm soát phù hợp với quy hoạch đã được TP Hải Phòng phê duyệt và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Huyện Thủy Nguyên cho ý kiến đối với quy hoạch khu dân cư mới tại xã Lưu Kiếm (quy mô 40,6 ha) và Dự án khu đô thị mới Quảng Thanh (quy mô 11,8 ha), làm cơ sở để thu hút các nhà đầu tư tham gia triển khai thực hiện trong năm 2021. Báo cáo và đề nghị UBND TP Hải Phòng, Sở Xây dựng bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng một số công viên, vườn hoa cây xanh trên địa bàn huyện: Công viên ven sông Hòn Ngọc xã Thủy Sơn; công viên trung tâm thị trấn Minh Đức. Huyện Thủy Nguyên báo cáo UBND TP Hải Phòng và Sở GTVT về quy hoạch và đầu tư xây dựng các bến, bãi đỗ xe trên địa bàn huyện.

Thành lập TP Thủy Nguyên trước năm 2025

Ngày 25/8/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Quyết định số 369-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập TP Thủy Nguyên. Trong đó, UBND huyện Thủy Nguyên được giao là chủ đầu tư, xây dựng và triển khai thực hiện Đề án. Huyện Thủy Nguyên nghiên cứu học tập kinh nghiệm mô hình của các địa phương như: Thủ Đức, Chí Linh, Uông Bí về công tác triển khai thực hiện xây dựng, thành lập thành phố, việc chia tách, sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã… Huyện làm việc với các cơ quan chức năng như: Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn về quy hoạch, phát triển đô thị về trình tự thủ tục thành lập thành phố và định hướng xây dựng, phát triển đô thị Thủy Nguyên.

Huyện Thủy Nguyên đẩy nhanh tiến độ, bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình, dự án, tập trung vào phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Rà soát các tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở thành lập thành phố và xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán một số công việc phục vụ công tác lập Quy hoạch chung đô thị, Chương trình phát triển đô thị, Đề án phân loại đô thị và Đề án thành lập TP Thủy Nguyên. Nghiên cứu cơ chế, chính sách đặc thù để tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị. Lập danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 để hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị loại III phục vụ thành lập thành phố: hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội, các khu đô thị mới, công viên cây xanh…

Trong quá trình triển khai thực hiện, Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Thủy Nguyên tham mưu cho UBND huyện xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí gửi các Sở, ngành thành phố tham gia và tiếp thu hoàn chỉnh trình UBND TP Hải Phòng phê duyệt. Từ đó, huyện Thủy Nguyên phối hợp với Sở Nội vụ, Sở KH&ĐT, Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai các nhóm nhiệm vụ. Trong đó, xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ ở bước trước là căn cứ, tiền đề thực hiện nhiệm vụ ở bước sau theo trình tự từ quy hoạch chung đô thị đến Chương trình phát triển đô thị, Đề án phân loại đô thị, Đề án thành lập thành phố và các phường trực thuộc. Kế hoạch xây dựng theo nguyên tắc thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ đảm bảo tiến độ thành lập TP Thủy Nguyên.

Thực hiện Thông báo số 499-TB/TU ngày 04/11/2021 về ý kiến của Bí thư Thành ủy Hải Phòng tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập TP Thủy Nguyên, UBND huyện Thủy Nguyên hoàn thiện kế hoạch triển khai các nhóm nhiệm vụ về hồ sơ thủ tục pháp lý.

Để hoàn thành Đề án thành lập TP Thủy Nguyên trước năm 2025, huyện Thủy Nguyên đề xuất TP Hải Phòng có cơ chế, chính sách đặc thù để tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí đô thị, tạo điều kiện cho Thủy Nguyên phát triển bền vững. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm; xây dựng chương trình, kế hoạch thu hút, xúc tiến đầu tư từ các nguồn vốn khác để tập trung nguồn lực và phát huy hiệu quả đầu tư gắn với việc thành lập TP Thủy Nguyên. Tập trung giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng. Nghiên cứu sắp xếp các đơn vị hành chính xã, phường; xây dựng, tổ chức mô hình bộ máy chính quyền đô thị đáp ứng yêu cầu thành lập TP Thủy Nguyên trực thuộc TP Hải Phòng.
-----------------------------------------------------------
Bạn cần tư vấn thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất, thi công các công trình dân sự hay công nghiệp? Hãy liên lạc ngay với Kiến Trúc Sư Phan Phương Thanh theo số điện thoại, hoặc Zalo: 0932463644 - 0935088660 để được hỗ trợ tận tình với những dịch vụ tốt nhất.

Source link

🔥1
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply