Bạn cần tư vấn thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất, thi công các công trình dân sự hay công nghiệp? Hãy liên lạc ngay với Kiến Trúc Sư Phan Phương Thanh theo số điện thoại, hoặc Zalo: 0932463644 - 0935088660 để được hỗ trợ tận tình với những dịch vụ tốt nhất.
-----------------------------------------------------------

(Xây dựng) – UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022. Theo Quyết định này, có 30 đồ án quy hoạch của 07 huyện, thị, thành được lập quy hoạch.

hau giang phe duyet 30 do an quy hoach xay dung ti le 1500
Thành phố Ngã Bảy là địa phương có đồ án quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 nhiều nhất.

Quyết định UBND tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng (tỉ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa (kinh phí không hoàn lại) hợp pháp khác.

Theo đó, 30 đồ án quy hoạch xây dựng tỉ lệ 1/500 của 07 huyện, thị, thành được phê duyệt. Trong đó, thành phố Vị Thanh và thành phố Ngã Bảy là nơi có đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt nhiều nhất (thành phố Ngã Bảy 08 đồ án, thành phố Vị Thanh 07 đồ án), huyện Châu Thành 05 đồ án, huyện Vị Thủy 04 đồ án, huyện Long Mỹ 03 đồ án, thị xã Long Mỹ 02 đồ án, huyện Phụng Hiệp 01 đồ án, huyện Châu Thành A không có đồ án nào.

Các đồ án thành phố Vị Thanh: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới kênh Mương Lộ, phường V, thành phố Vị Thanh; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Trần Ngọc Quế, thành phố Vị Thanh; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới tuyến đường Quốc lộ 61C, tại Khu vực 4, phường III, thành phố Vị Thanh; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Nguyễn Viết Xuân, phường III, thành phố Vị Thanh; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới tại phường III và xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh.

Thành phố Ngã Bảy, gồm các đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hiệp Lợi – Đại Thành, thành phố Ngã Bảy; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới sông Cái Côn – Khu 1, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới sông Cái Côn – Khu 2, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Cái Côn, thành phố Ngã Bảy; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường Ngô Quyền, thành phố Ngã Bảy; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hiệp Lợi – Lái Hiếu, thành phố Ngã Bảy; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới từ UBND phường Hiệp Lợi đến kênh Đào, phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy.

Huyện Châu Thành có các đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Nam Sông Hậu 2, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành; Quy hoạch chi tiết khu Nhà ở xã hội đô thị Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới – Tái định cư, xã Đông Phú, huyện Châu Thành; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Huyện Vị Thủy gồm các dự án: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đông Bắc đô thị Vị Thanh – Khu 01, tỉnh Hậu Giang; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đông Bắc đô thị Vị Thanh – Khu 02, tỉnh Hậu Giang; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phía Nam đường 3/2 – Khu 01, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phía Nam đường 3/2 – Khu 02, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy.

Huyện Long Mỹ có các đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Xà Phiên, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn mới xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kênh Tư, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ.

Thị xã Long Mỹ có 02 đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường Vĩnh Tường – Khu 1, thị xã Long Mỹ; Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường Vĩnh Tường – Khu 2, thị xã Long Mỹ.

Huyện Phụng Hiệp chỉ có 01 đồ án: Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tân Long, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng tổ chức đăng tải thông tin về đồ án nêu trên để mời gọi nhà đầu tư tài trợ kinh phí (không hoàn lại) lập các đồ án quy hoạch nêu trên, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời phủ kín quy hoạch xây dựng (tỉ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng, trong trường hợp xã hội hóa công tác lập quy hoạch; đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng để tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định.

Giao UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng nêu trên theo quy định của pháp luật.
-----------------------------------------------------------
Bạn cần tư vấn thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất, thi công các công trình dân sự hay công nghiệp? Hãy liên lạc ngay với Kiến Trúc Sư Phan Phương Thanh theo số điện thoại, hoặc Zalo: 0932463644 - 0935088660 để được hỗ trợ tận tình với những dịch vụ tốt nhất.

Source link

🔥0
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply