Bạn cần tư vấn thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất, thi công các công trình dân sự hay công nghiệp? Hãy liên lạc ngay với Kiến Trúc Sư Phan Phương Thanh theo số điện thoại, hoặc Zalo: 0932463644 - 0935088660 để được hỗ trợ tận tình với những dịch vụ tốt nhất.
-----------------------------------------------------------

(Xây dựng) – Công an tỉnh Thái Nguyên mới đây có văn bản đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp, trao đổi thông tin về công tác tài trợ lập quy hoạch từ năm 2017 cho đến nay…

thai nguyen cong an vao cuoc vu tai tro quy hoach
Lễ ký kết hợp tác tài trợ kinh phí lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên và thực hiện chuyển đổi số giữa tỉnh Thái Nguyên và Công ty Cổ phần Công nghệ viễn thông Sài Gòn (Ảnh: thainguyen.gov.vn).

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, việc làm này nhằm mục đích phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trong việc tài trợ lập quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp, trao đổi thông tin về công tác tài trợ lập quy hoạch từ năm 2017 đến nay.

Cụ thể đó là rà soát, trao đổi số liệu về: Công tác tài trợ lập, điều chỉnh quy hoạch với các nội dung như: Loại quy hoạch được tài trợ, số lượng, hình thức nhận tài trợ (tiền, sản phẩm đồ án quy hoạch, hợp đồng ba bên), số tiền tài trợ, điều kiện ràng buộc; số lượng dự án, nội dung điều chỉnh quy hoạch theo ý kiến đề xuất của doanh nghiệp.

Các dự án đã triển khai theo đồ án quy hoạch được tài trợ: Nhà tài trợ hoặc doanh nghiệp có liên quan tham gia thực hiện, làm chủ đầu tư các dự án trong đồ án quy hoạch đã tài trợ; việc doanh nghiệp tài trợ lập quy hoạch để xin dự án nhằm mục đích chuyển nhượng lại cho nhà đầu tư thứ cấp.

Tiến độ thực hiện các dự án nhận tài trợ quy hoạch; công tác triển khai hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian công cộng, công viên cây xanh, nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp tại các dự án nhận tài trợ quy hoạch.

Diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nước, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử, làng nghề văn hóa, đất sản xuất, đất khác chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở đô thị, đất thương mại dịch vụ theo nội dung triển khai của các đồ án quy hoạch được tài trợ.

Số lượng dân cư bị thu hồi đất phục vụ dự án tài trợ quy hoạch; số liệu về đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp liên quan các dự án tài trợ quy hoạch; vai trò của người dân trong tham gia phản biện việc lập, giám sát thực hiện, điều chỉnh quy hoạch.

Thông tin doanh nghiệp, đơn vị tư vấn lập quy hoạch trong, ngoài nước tài trợ lập quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh, quy hoạch đô thị trọng điểm địa phương. Công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện quy hoạch được tài trợ: Số lượng các loại quy hoạch đã được lập tại địa phương; khó khăn, bất cập trong công tác giải ngân vốn Nhà nước; công tác xử lý sai phạm trong lập, thẩm định phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu các ngành chức năng và địa phương đánh giá một số vấn đề như: Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong quá trình lập quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch đô thị, đặc biệt liên quan đến nhà tài trợ, đơn vị tư vấn lập quy hoạch nước ngoài; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong việc thu thập thông tin đánh giá hiện trạng kinh tế – xã hội, bất cập trong cơ chế, chính sách kinh tế trong quá trình lập quy hoạch.

Mục đích của các doanh nghiệp tài trợ lập, điều chỉnh quy hoạch; sự phù hợp với các quy hoạch cấp trên, quy hoạch sử dụng đất; bất cập, sơ hở, thiếu sót trong quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch; việc tuân thủ pháp luật trong lựa chọn đơn vị tư vấn, chủ đầu tư đối với các dự án nhận tài trợ lập quy hoạch.

Đánh giá tác động tới cộng đồng, xã hội (dự án chậm triển khai dẫn đến quy hoạch treo, lãng phí tài nguyên đất đai; lệch pha cung cầu sản phẩm bất động sản trong các đồ án tài trợ quy hoạch; dự án triển khai không phù hợp nhu cầu ở thực của người dân, hiện trạng kinh tế – xã hội của địa phương, không đồng bộ cơ sở hạ tầng, không thu hút được dân cư, không tạo được công ăn việc làm, dự án bỏ hoang…); đánh giá công tác chỉnh trang, tái thiết đô thị cũ, khu vực nông thôn, khả năng kết nối hạ tầng với các khu dân cư hiện hữu trong các dự án tài trợ quy hoạch; hiện tượng tài trợ lập quy hoạch nhằm đầu cơ, thổi giá, chạy theo sốt đất, khả năng hấp thụ sản phẩm của thị trường. Đặc biệt là đánh giá bất cập về cơ chế xin cho, tư duy nhiệm kỳ, lợi ích nhóm trong tài trợ lập quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch…

Được biết, từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có hàng chục doanh nghiệp tham gia tài trợ lập quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch xây dựng. Bên cạnh việc hỗ trợ cho địa phương giải quyết được vấn đề ngân sách còn nhiều hạn hẹp, việc tài trợ lập quy hoạch ở một số nơi, một số dự án đã có hiện tượng rơi vào trường hợp lập quy hoạch theo ý nhà đầu tư, phá vỡ quy hoạch chung của địa phương, trục lợi cho nhóm lợi ích…
-----------------------------------------------------------
Bạn cần tư vấn thiết kế kiến trúc, nội ngoại thất, thi công các công trình dân sự hay công nghiệp? Hãy liên lạc ngay với Kiến Trúc Sư Phan Phương Thanh theo số điện thoại, hoặc Zalo: 0932463644 - 0935088660 để được hỗ trợ tận tình với những dịch vụ tốt nhất.

Source link

🔥0
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Leave a Reply